Om oss

Vem är Peder Janson?


– Är arkitekt SAR/MSA och har fil. kand i ekonomi

– Var under åren 1995 till 2002 verksam på Thulefastigheter AB som arkitekt, projektledare och byggentreprenör.

– Har sedan 2002 drivit verksamhet i egen regi vilket resulterat i uppförandet av ett antal nya villor, tillbyggnader och ombyggnationer av kontor och villor samt ett flertal möbler.

(org nr: 5556639 – 7633)

Vår Affärsidé

"Att med utgångspunkt från arkitektrollen utforma, samordna och genomföra en byggprocess med kundens mål i fokus"

Genom att arkitekten tar helhetsansvar för både utseende, tidsplan och budget skapas korta och enkla kommunikationsvägar mellan samtliga inblandade.

Kundens önskemål skall på detta sätt kvalitéts-
säkras fram till färdig produkt. 
      

-En säker väg fram till slutmålet!